Struktūra ir valdymas

Marijampolės „Zonta“ klubą sudaro narės – įvairių interesų, profesijų moterys.
Svarbiausias organizacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.
Kaip ir ZONTA INTERNATIONAL organizacijoje, Marijampolės „Zonta“ klubo susirinkime sprendimai priimami balsų dauguma. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja bent ¼ klubo narių.
Kas dveji metai renkama klubo valdyba.
Klubo valdybą sudaro prezidentė, viceprezidentė ir viena narė.  
Klubo Prezidentė vadovauja visiems klubo susirinkimams, skiria komitetų vadoves.

2022-2024 m. klubo prezidentė RASA BIRUTĖ BRAZAITIENĖ

Marijampolės „Zonta“ klubo valdyba 

Marijampolės „Zonta“ klubo prezidentės

Marijampolės „Zonta“ klubo narės

 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.