Marjampoles Zonta klubas 20201216

Marijampolės „Zonta“ klubas (toliau – Asociacija) yra „Zonta International“ narė, nevyriausybinė visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, įregistruota 1998 m. gruodžio 4 dieną, veikianti Marijampolės apskrityje, turinti viešojo juridinio asmens teises, antspaudą su savo pavadinimu, simboliką, banko sąskaitą, savarankišką balansą.
Asociacija yra savanoriška organizacija, siekianti vykdyti labdaringą veiklą bei gerinti moterų ir vaikų padėtį. Asociacija bendradarbiauja su kitų šalių „Zonta“ klubais bei Lietuvos Respublikos organizacijomis, įstaigomis, įmonėmis, institucijomis, kurios prisideda prie „Zonta International“ ir Asociacijos programų, projektų, renginių. Asociacijos tikslai ir uždaviniai atitinka „Zonta International“ tikslus ir uždavinius.
Pagrindiniai veiklos tikslai – moterų ir vaikų teisių atstovavimas ir įgyvendinimas, aplinka be smurto prieš vaikus ir moteris.
Marijampolės „Zonta“  klubo narės yra įvairių interesų, profesijų moterys, kurias sieja tarpusavio supratimas, noras padėti kitiems. Siekiant kuo geriau įgyvendinti Marijampolės „Zonta“ klubo veiklos tikslus, aktyviai dalyvaujame Marijampolės savivaldybės visuomeniniame gyvenime, rengiame svarbius artimai aplinkai projektus bei teikiame pagalbą pagal galimybes mergaitėms ir moterims, kurioms reikia šios pagalbos.Klubo narės  nuolatos tarpusavyje bendrauja,  tobulina savo asmenybę, aktyviai dalyvauja visuomeninėje, kultūrinėje veikloje, bendrauja su kitais „Zonta“  klubais Lietuvoje ir užsienyje, siekia į visuomeninę veiklą įtraukti kuo daugiau žmonių, rengia ir organizuoja projektines veiklas, organizuoja ir dalyvauja labdaros renginiuose, remia menui gabias mergaites.

 

Marijampoles „Zonta“ klubo istatai

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.