Projektas „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“

STARTUOJA PROJEKTAS „NEĮGALIŲJŲ IR SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ“

Marijampolės „Zonta“ klubas dalyvauja partnerio teisėmis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0293 „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų integracija į visuomenę“.

Projekto vykdytojas yra Marijampolės specialieji socialinės globos namai kartu su partneriais Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centru „Židinys“, Marijampolės „Zonta“ klubu ir Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos klubu.

Marijampolės specialieji socialinės globos namai 2020 m. liepos 9 d. pradėjo vykdyti projektą, kuriuo bus siekiama išplėtoti sociokultūrinių paslaugų teikimą ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, gyvenantiems Marijampolės mieste.

Projekto veiklose dalyvaus 130 tikslinės grupės asmenų, iš kurių 71 negalią turintis asmuo. Veiklas vykdys ir 16 savanorių.

Iš viso projekto įgyvendinimo metu, iki 2022 m. gruodžio mėnesio, tikslinės grupės atstovams bus organizuojama 18 užimtumo pažintinės veiklos programų (538 val.), 7 edukacinės išvykos, 3 pažintinės ekskursijos, 5 paskaitos sveikatinimo tema, 15 garso terapijos užsiėmimų ir 22 jogos užsiėmimai (480 val.).

Marijampolės „Zonta“ klubas projekto metus organizuos vienos dienos trukmės edukacines išvykas. Išvykos bus organizuojamos į Kauną (edukacinės programos „Grožio paslaptys pagal Kiprą Petrauską“ ir „Skaniausias kąsnelis visada pasiekdavo Kauną. Ar tikrai?“), Virbalį, Vilkaviškio r. (edukacinė programa „Duonos kelias“), J. Basanavičiaus gimtinę – muziejų Ožkabaliuose, Vilkaviškio r. (edukacinės programos „Kai žemę puošia ąžuolai“, „Ką žinau apie Suvalkijos etninę kultūrą“ ir „Keptuvėj čirška – burnoj tirpsta“).

Projekto įgyvendinimo trukmė 2,5 metų.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.