Marijampolės „Zonta“ klubas

Marijampolės „Zonta“ klubas tarptautinėje organizacijoje ZONTA INTERNATIONAL buvo įregistruotas 1998 m. gruodžio 4 dieną. Jau daugiau kaip dvidešimt metų esame šios tarptautinės organizacijos 1619-uoju klubu.

Marijampolės „Zonta“ klubo veiklos tikslai – tarnauti pasaulio ir Lietuvos visuomenei, gerinti teisinę, politinę, ekonominę ir profesinę moterų padėtį bei jų sveikatą, siekti tarpusavio supratimo, geros valios, taikos visame pasaulyje, skatinti teisingumą ir pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kartu su kitais pasaulio ZONTA klubais puoselėti aukštus etinius idealus.

Aukščiausias klubo organas yra jo narių visuotinis susirinkimas. Kitas klubo organas – valdyba. Klubo vadovas – prezidentas, renkamas visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui. Klubo prezidentas yra klubo valdybos pirmininkas.

Šiuo metu Marijampolės „Zonta“ klubas vienija 25 nares. Tai įvairių interesų, profesijų moterys, kurias sieja tarpusavio supratimas, noras padėti kitiems. Aktyviai dalyvaujame Marijampolės savivaldybės visuomeniniame gyvenime, bendraujame su kitais ZONTA klubais Lietuvoje ir užsienyje, siekiame į visuomeninę veiklą įtraukti kuo daugiau žmonių, rengiame ir organizuojame projektines veiklas, organizuojame ir dalyvaujame labdaros renginiuose, vykdome socialinės gerovės didinimo iniciatyvas, remiame menui gabias mergaites.

 

Marijampoles „Zonta“ klubo istatai

APIE KLUBĄ

Marijampolės „ZONTA“ klubas
Regionas: 13
Skyrius: 02
Klubas: 1619
Įsteigtas: 1998 m. gruodžio 4 d.
Narių skaičius: 25
Susirinkimai : kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį

Kontaktai:
Prezidentė RASA BIRUTĖ BRAZAITIENĖ